"شوک" یک قرارداد برقی به بخش خصوصی ایران

[ad_1]


در حالیکه قرار بود در دوران پساتحریم، با جذب سرمایه خارجی، رونق تولید داخلی در صنعت برق را شاهد باشیم، به نظر می رسد رویکرد دولت به سمتی است که بخشی از بازار ایران دربست در اختیار شرکت های اروپایی قرار گیرد.

[ad_2]

لینک منبع