نظم جهانی آمریکایی در حال فروپاشی است/ اروپا در لبه پرتگاه

[ad_1]


وزیر امور خارجه اسبق آلمان نظم جهانی آمریکایی را در قرن بیست و یکم و در سایه بحران های جدید در حال فروپاشی و اروپا را در چنین شرایطی در لبه پرتگاه سقوط ارزیابی کرد.

[ad_2]

لینک منبع