سال آینده؛ بررسی برنامه ششم توسعه در صحن مجلس/ ادامه برنامه پنجم تا زمان تصویب نهایی برنامه ششم

[ad_1]


سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از بررسی برنامه ششم توسعه در صحن مجلس در سال آینده خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع