راه ورود غذا را فردا ببندند، تدبیر دولت چیست؟برخی مدیران به نیابت از آمریکا کار می‌کنند

[ad_1]


ابراهیم رزاقی با هشدار اینکه دولت برای مقابله با توقف احتمالی صادرات مواد غذایی به کشور ناشی از خصومت آمریکا و غرب برنامه‌ای ندارد، معتقد است که جریان وابسته داخلی با انحراف از خط امام(ره) در عمل به نیابت از آمریکا فعالیت می کند.

[ad_2]

لینک منبع