پرونده تسهیلات ۹۴ بسته شد

[ad_1]


درحالی بانک های دولتی و خصوصی در پاسخ به تقاضای جدید برای تسهیلات بانکی دست رد به مردم می زنند که هنوز دو ماه به پایان سال باقی مانده است.

[ad_2]

لینک منبع