اهتمام وزارت ارشاد بر حل مشکلات تئاتر است

[ad_1]


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اهتمام وزارت ارشاد در سال جاری به حل مشکلات تئاتر است و از این پس نیز این مسیر را تا کاهش و یا رفع این مشکلات ادامه می دهد.

[ad_2]

لینک منبع