سیاست‌های عربستان چه در عرصه نفت و چه در عرصه مداخله نظامی منطقه را بی‌ثبات کرده است

[ad_1]


یک روزنامه عربی در مقاله‌ای با اشاره به سیاست‌های عربستان در منطقه چه در زمینه نفت و چه در زمینه مداخله نظامی، نوشت که این سیاست‌ها منطقه را بی ثبات کرده است.

[ad_2]

لینک منبع