واکنش فدراسیون به گزارش فساد در فوتبال؛ کارگروه ویژه تشکیل شد

[ad_1]


پس از برگزاری جلسه امروز (دوشنبه) در فدراسیون فوتبال، تصمیماتی برای تشکیل کارگروه ویژه جهت پاسخگویی به گزارش فساد در فوتبال اتخاذ شد.

[ad_2]

لینک منبع