بزرگان حرمت شورای نگهبان را نگه‌ دارند

[ad_1]


استاد اخلاق گفت: بزرگان حرمت شورای نگهبان را نگهدارند تا نیازی به تذکر دیگران نباشد.

[ad_2]

لینک منبع