هزینه خروج از ائتلاف اصولگرایان سنگین است/ شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان یک ساز و کار حقوقی پیشرفته است

[ad_1]


رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آینده پژوهی ژرفا با اشاره به مراحل نهایی تعیین فهرست نهایی اصولگرایان گفت: شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان یک سازوکار حقوقی پیشرفته است و خروج از ائتلاف در این مرحله هزینه های سنگینی دارد.

[ad_2]

لینک منبع