پیامدهای حذف انیمیشن از جشنواره فیلم فجر

[ad_1]


مسئولین هنری کشور تا زمان بیشتری از دست نرفته است ضایعه اسف‌بار حذف انیمیشن از جشنواره را به نحو مقتضی مدیریت نمایند؛ چراکه کمترین پیامد این اقدام ضدفرهنگی سرخوردگی و بی‌انگیزگی همه دست‌اندرکاران تولید انیمیشن در کشور است.

[ad_2]

لینک منبع