پیامد های حذف انیمیشن از جشنواره فیلم فجر

[ad_1]


مسئولین هنری کشور تا زمان بیشتری از دست نرفته است این ضایعه اسف بار حذف انیمیشن از جشنواره را به نحو مقتضی مدیریت نمایند چرا که کمترین پیامد این اقدام ضد فرهنگی سرخوردگی و بی انگیزه گی همه دست اندرکاران تولید انیمیشن در کشور است .

[ad_2]

لینک منبع