مردم خرید هواپیما با دلارهای آزادشده را در اولویت ندانستند

[ad_1]


نتایج یک نظرسنجی نشان داد که از دید مردم خرید هواپیما می‌بایست آخرین گزینه دولت در اولویت تخصیص دلارهای آزاد شده از تحریم باشد .

[ad_2]

لینک منبع