مردم ما هنوز از صدر اسلام بهترند اما نه در حوزه اقتصاد

[ad_1]


استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، با تأکید بر لزوم پیاده سازی مؤلفه های «سبک زندگی ایرانی اسلامی» در حل مسائل اقتصادی، گفت: به فراخور تعمیق و پیشرفت جنگ اقتصادی، کلیدواژه های اقتصادی رهبر انقلاب تخصصی شده است.

[ad_2]

لینک منبع