دولت به جای حل مشکلات معیشت مردم مشغول حاشیه‌هاست

[ad_1]


عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: دولت مراقب باشد در شرایط پسابرجام اقتصاد کشور لیبرالی نشده و اقشار ضعیف نادیده گرفته نشوند.

[ad_2]

لینک منبع