از روستایی که تلویزیون حکم شیطان دارد تا خانه‌های بدون پنجره و کویر خنک ایران

[ad_1]


شناخت مناطق گردشگری “سیاه” ایران آنقدر جذابیت دارد که بدانی در سرزمینت روستای است که مردمانش تلویزیون را شیطان می‌دانند و یا خانه‌هایی را ببینی که پنجره و توالت ندارند و در نهایت در یکی از هفت روستای شگفت‌انگیز جهان بسر بری که کویری خنک دارد.

[ad_2]

لینک منبع