دشمن دنبال لیبرالیزه کردن پوسته جمهوری اسلامی است/ علامه بودن به تبلیغات سیاسی نیست

[ad_1]


رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه مشکل دشمن جمهوری اسلامیِ اسلامی است، گفت: دشمن به دنبال لیبرالیزه کردن پوسته جمهوری اسلامی است.

[ad_2]

لینک منبع