لغو کنفرانس قراردادهای نفتی در لندن به دلیل مخالفت‌های داخلی نبود

[ad_1]


معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران در رابطه با علت لغو شدن کنفرانس قراردادهای جدید نفتی ایران در لندن و ارتباط آن با مخالفت های داخلی با این قراردادها گفت: «ارتباطی ندارد و تنها به دلیل عدم صدور ویزا بوده است.»

[ad_2]

لینک منبع