اقدام به هنگام پاسداران جوان و شجاع

[ad_1]


تصویر سربازان بازداشت شده نشان داد نه تنها ایران در برابر امریکا کوتاه نیامده است بلکه اگر کوچک ترین نشانه ای از تعرض آمریکا ولو به اشتباه، به منافع خود را شاهد باشد با صلابت واکنش نشان خواهد داد.

[ad_2]

لینک منبع