روحانی به اتریش و بلژیک می‌رود/ سفر رئیس‌جمهور سوئیس در هفته‌های آینده به ایران

[ad_1]


رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه در هفته‌های آینده سفر رئیس جمهور سوئیس را به کشورخواهیم داشت، گفت: از سوی دیگر سفر به اتریش و بلژیک طی دعوت به عمل آمده انجام خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع