دولت برنامه را لا‌به‌لای ۱۳۰۰صفحه سند پنهان کرده/روحانی گفته به برنامه اعتقاد ندارم/اظهارات نوبخت فرافکنی است

[ad_1]


رییس کمیسیون تلفیق از اظهار بی‌اعتقادی روحانی به برنامه درجلسه مجمع تشخیص خبر داد وبا بیان اینکه دولت برنامه را لا‌به‌لای ۱۳۰۰صفحه سند پنهان کرد تا دستش برای هرکار باز باشد،گفت:کار تلفیق یک‌شنبه آینده شروع می‌شودولی کلیات بدون رقم قابل رای‌گیری نیست.

[ad_2]

لینک منبع