اعتراف می‌کنم آنچه شایسته پیشکسوتان است، انجام نمی‌شود/ هزینه‌های بیمارستان احدی را پرداخت کردیم

[ad_1]


رئیس صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش گفت: اعتراف می‌کنم آنچه شایسته پیشکسوتان بوده است، عمل نمی‌شود.

[ad_2]

لینک منبع