مذاکره با نمایندگان گروه‌های مسلح سوری مشروط است

[ad_1]


«طارق الاحمد» از اعضای ارشد حزب سوری ملی اجتماعی( القومی الاجتماعی) از احزاب مخالف داخل سوریه تاکید کرد مذاکره با نمایندگان گروه‌های مسلح فقط باید برای خلع سلاح آنها باشد نه مشارکت آنها در روند سیاسی.

[ad_2]

لینک منبع