نیروهای داوطلب مردمی عراق کشور را از سقوط کامل به دست داعش نجات دادند

[ad_1]


سردبیر روزنامه عراقی صوت البغداد تاکید کرد اگر نیروهای داوطلب مردمی تشکیل نمی شدند کلیه شهرهای عراق و حتی بغداد به دست داعشی‌ها سقوط می‌کردند.

[ad_2]

لینک منبع