۶۰درصد غذای مردم ایران وارداتی است/برنامه‌های توسعه بدتر از "مغول" به روستاها ضربه زد

[ad_1]


ابراهیم رزاقی اقتصاددان با هشدار به آسیب پذیری غذایی مردم ایران از واردات معتقد است که برنامه های توسعه با مدل غربی بدتر از حمله مغول بر سر روستاهای ایران آورده است.

[ad_2]

لینک منبع