مقام صهیونیست: قدرت حزب الله از زمان جنگ دوم لبنان افزایش یافته است

[ad_1]


رئیس سابق شعبه عملیات ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس سابق شورای امنیت داخلی این رژیم با تاکید بر اینکه جنبش حزب الله جزئی از نظام لبنان است، تاکید کرد که جنگ آینده در جبهه شمالی باید بین این رژیم و لبنان باشد.

[ad_2]

لینک منبع