۵ پیشنهاد به مجلس و دولت برای حل مشکل برنامه ششم

[ad_1]


۷ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس مجلس ۵ پیشنهاد به مجلس و دولت برای حل مشکل برنامه ششم ارائه دادند.

[ad_2]

لینک منبع