۴۲۰ میلیون بشکه نفت در کشور صرفه‌جویی شود

[ad_1]


دبیر شورای ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست کشور گفت: با برنامه‌های اتخاذ شده ۴۲۰ میلیون بشکه نفت در کشور باید صرفه‌جویی شود.

[ad_2]

لینک منبع