سرنوشت استرداد خاوری در پسابرجام چه می‌شود؟

[ad_1]


بسیاری از کشورها در دوران پسابرجام به ظاهر تغییر رویه داده‌ و از گسترش روابط سیاسی و اقتصادی سخن سر‌می‌دهند یکی از این کشورها کاناداست که اعلام کرد رویه‌اش را در برابر ایران عوض می‌کند. آیا محمود خاوری نیز در سایه این تغییر رویه به ایران عودت می‌شود؟

[ad_2]

لینک منبع