قرارداد خرید نفت ایران توسط توتال نهایی نشده است

[ad_1]


یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت ایران گفت: قرارداد خرید روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت ایران توسط شرکت توتال فرانسه هنوز نهایی نشده است.

[ad_2]

لینک منبع