لحظه شلیک و اصابت موشک کروز نصر به هدف + فیلم

[ad_1]


فیلم لحظه شلیک و اصابت موشک کروز نصر از ناوشکن به اهداف دریایی منتشر شد.

[ad_2]

لینک منبع