از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی استعفاء نداده‌ام/کار کمیته تمام شد

[ad_1]


رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با اعلام اینکه استعفاء من از کمیته بازنگری قراردادهای نفتی صحت ندارد گفت: کار کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به اتمام رسیده است و متن مدل جدید قرارداد به شرکت ملی نفت تحویل داده شده است.

[ad_2]

لینک منبع