آقای نوبخت، کارگران هم حداقل ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان حقوق می‌خواهند

[ad_1]


حال که صحبت از افزایش دستمزد کارمندان تا مرز یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در عرصه شاغلین و بازنشستگان به میان آمده است، بسیار به جا است که دولت در عرصه کارگری به عنوان بزرگترین کارفرما این سیاست را اجرایی کند.

[ad_2]

لینک منبع