محصولات غیرارگانیک به نام ارگانیک و ۳ برابر قیمت فروخته می‌شود

[ad_1]


رئیس امور پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه محصولات غیرارگانیک به نام ارگانیک و به ۳ برابر قیمت در ایران فروخته می‌شود گفت: دولت باید بر تولید، کیفیت و قیمت محصولات ارگانیک موجود در بازار نظارت کند.

[ad_2]

لینک منبع