نفت ایران به اروپا نرفت، بنزین آمد

[ad_1]


در حالی که ایران به رغم لغو تحریم ها نتوانسته محموله ای از نفت خود را به بازار اروپا صادر کند شرکت های گانوور و ویتول هر کدام چند محموله بنزین را به ایران انتقال داده اند.

[ad_2]

لینک منبع