آغاز دور تازه‌ کپی‌کاری محصولات فرانسوی در ایران

[ad_1]


داخلی‌سازی محصولاتی که در سال های گذشته در فرانسه تولید می شدند نه تنها پتانسیل صنعت قطعه سازی کشور را کاهش خواهد داد، بلکه در نهایت فقط هزینه هایی را به کشور تحمیل و ما را به کپی‌کار محصولات دست چندم اروپایی تبدیل خواهد کرد.

[ad_2]

لینک منبع