«بروز مشکلات کلیوی» و «اختلال در غدد پستانی» حاصل مصرف ذرت تراریخته

[ad_1]


جدیدترین گزارش تحقیق دانشگاه «کان» فرانسه که در پارلمان اروپا منتشر شد، نشان می دهد، حیوانات مورد آزمایش، در اثر مصرف ذرتهای تراریخته پس از یک دوره ۵ ساله از «مشکلات کلیوی» و «اختلال در غدد پستانی» رنج می برده اند.

[ad_2]

لینک منبع