روحانی پیش‌بینی کرد: نفت گران می‌شود

[ad_1]


حین روحانی رئیس جمهوری در پاریس گفت: از آن جا که تولیدکنندگان توازن را به بازارهای جهانی نفت خام بازمی گردانند، قیمتهای جهانی نفت خام برای بلندمدت در سطوح پایین باقی نمی ماند.

[ad_2]

لینک منبع