پسربچه بازیگوش پُست برگشت + تصاویر

[ad_1]


مجسمه پسربچه مقابل موزه پُست واقع در خیابان امام خمینی (مریضخانه سابق) که در حال انداختن پاکت نامه‌ای به صندوق پُست را تداعی می‌کرد و حدود ۸ ماه قبل بدون سروصدا از جایش برداشته شده بود، بار دیگر نیز بدون سروصدا بازگشت.

[ad_2]

لینک منبع