تاریخ‌دان آمریکایی: در آستانه یک دوران ترس و اضطراب قرار داریم

[ad_1]


یک تاریخ‌دان آمریکایی درباره شرایط فعلی در آمریکا و اروپا ابراز نگرانی عمیق کرده و گفت: ما در آستانه یک دوران ترس و اضطراب قرار داریم.

[ad_2]

لینک منبع