خروج هواپیمای مسافربری از باند فرودگاه مشهد/ آسیب جدی به هواپیما/ سانحه مصدوم و تلفات جانی نداشت

[ad_1]


مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: خروج هواپیمای مسافربری از باندفرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد خوشبختانه مصدوم و تلفات جانی نداشته است.

[ad_2]

لینک منبع