نقشه راه آموزش و پرورش براساس سند تحول بنیادین شکل می‌گیرد

[ad_1]


معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: نقشه راه آموزش و پرورش براساس سند تحول بنیادین شکل می‌گیرد.

[ad_2]

لینک منبع