ایران و فرانسه با امضای ۲۰ سند نقشه راه همکاری‌های دو کشور را ترسیم کردند

[ad_1]


ایران و فرانسه با امضای ۲۰ سند، افق و نقشه راه همکاری‌های همه‌جانبه دو کشور را ترسیم کردند.

[ad_2]

لینک منبع