اولین پرواز مستقیم ایرفرانس در هفته‌های آتی به تهران انجام می‌شود

[ad_1]


رئیس انجمن کارآفرینان فرانسه گفت: در هفته‌های آتی اولین پرواز مستقیم ایرفرانس هواپیمایی فرانسه به تهران انجام می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع