کاهش ۵۰میلیارد مترمکعبی منابع آب تجدیدشونده

[ad_1]


وزیر نیرو گفت: در سال‌های گذشته ۱۳۰میلیارد مترمکعب منابع آب تجدید‌شونده داشتیم که در حال حاضر این رقم به ۸۰میلیارد مترمکعب رسیده است.

[ad_2]

لینک منبع