عدم احراز صلاحیت سیدحسن خمینی به‌دلیل شرکت نکردن در آزمون اجتهاد است

[ad_1]


رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درباره رد صلاحیت سیدحسن خمینی گفت: ایشان ردصلاحیت نشده بلکه عدم احزار شده، البته ظاهرا به دلیل عدم شرکتش در آزمون اجتهاد بوده است.

[ad_2]

لینک منبع