مخالفت آمریکا با اتهامات مطرح شده درباره دست داشتن ترکیه در قاچاق نفت داعش

[ad_1]


معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: واشنگتن مخالف اتهامات مطرح شده از سوی یونان و اسرائیل در زمینه دخالت ترکیه در قاچاق نفت داعش است.

[ad_2]

لینک منبع