اگر تلاش ایران نبود امروز یک دولت تروریستی در کشورهای منطقه حاکم بود

[ad_1]


روحانی گفت: هیچ‌کس در دنیا تردید ندارد که اگر تلاش و کمک ایران نبود، امروز نه یک گروه تروریستی بلکه یک دولت تروریستی در کشورهای منطقه حاکم بود.

[ad_2]

لینک منبع