کاخ‌سفید: ایران همچنان تحت تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار دارد

[ad_1]


سخنگوی کاخ سفید با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی گفت که ایران همچنان به دلیل حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های مهمی از سوی آمریکا و اروپا قرار دارد.

[ad_2]

لینک منبع