فروش ۲۲میلیاردی سینماهای حوزه هنری در ۱۰ ماهه امسال

[ad_1]


رئیس حوزه هنری گفت: در ۱۰ ماهه امسال از مجموع ۶۰ میلیارد تومان فروش بلیت سینماهای کشور، ۲۲ میلیاردتومان مربوط به سینماهای حوزه هنری است.

[ad_2]

لینک منبع